De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao responsable de tratamento: CONCELLO DA CAPELA (en diante A ENTIDADE), con dirección AS NEVES 46, 15613 – A Capela (A Coruña)
1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO
Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos nos apartado «Comentarios», se existe.
A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:
  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web
  • Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios, ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede.
O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.
No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade
2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARACTER PERSOAL
A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos otrorga ao clicar o botón «ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS» ou activar a casa de ckeck, se é o caso.
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS
Non cederemos os seus datos a terceiros.
4.- DEREITOS
Por último, informarémoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos. Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento)
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
  • Dereito á portabilidad dos datos.
Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.
CONCELLO DA CAPELA dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en CONCELLO DA CAPELA, AS NEVES 46, 15613 – A Coruña.
Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicones previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a CONCELLO DA CAPELA, nas NEVES 46, 15613 – A Coruña
5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE
CONCELLO DA CAPELA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a segurida dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.

Rexistro de actividades na AEPD